Voxle: wprowadzenie akcji na rynek główny GPW

0
974

Akcje spółki Voxel S.A. zostaną wprowadzone obrotu giełdowego na głównym rynku GPW 23 października 2012 roku. Do obrotu zostanie wprowadzonych w sumie 6 732 500 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda.

Spółka od października 2011 roku jest notowana na NewConnect. Voxel prowadzi sieć centrów świadczących usługi z zakresu diagnostyki obrazowej, outsourcingu usług diagnostycznych oraz usług opisowych za pośrednictwem teleradiologii. Pracownie posiada w 20 miastach Polski.

W grudniu 2011 roku Voxel uruchomił w Krakowie Centrum Produkcji Radiofarmaceutyków, radioaktywnych substancji wykorzystywanych w diagnostyce nowotworów, schorzeń ośrodkowego układu nerwowego i układu krążenia. Pod koniec 2011 roku Voxel rozpoczął także inwestycję związaną z budową Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej. Placówka powstaje przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

We wrześniu 2012 roku sprzedał udziały spółki zależnej Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach spółce PEF VII Investment Holding S.A.R.L. z siedzibą w Luksemburgu, należącej do Polish Enterprise Fund VII, funduszu zarządzanego przez Enterprise Investors. Po sprzedaży projekt budowy Centrum będzie w dalszym ciągu realizowany wspólnie ze spółką Voxel.

Grupa Voxel obejmuje spółki Voxel S.A. oraz spółki zależne: Alteris S.A. i Centrum Diagnostyki Obrazowej Jelenia Góra Sp. z o.o. Grupa zanotowała w roku 2011 przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 97 461 tys. zł oraz stratę w wysokości 3.834 tys. zł.