Warszawa: Centrum Medyczne Bonifratrów szuka partnerów do realizacji projektu

0
408

Centrum Medyczne Bonifratrów działające w Warszawie poszukuje partnerów do realizacji projektu dotyczącego  wdrażania programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych.

Program jest współfinansowany ze środków unijnych.

Działania w ramach projektu powinny być zgodne z Regionalnym Programem Zdrowotnym w zakresie chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z województwa mazowieckiego. Świadczenia mogą być skierowane do dzieci uczęszczających do klas I-VI szkół podstawowych województwa mazowieckiego ze stwierdzoną na podstawie dokumentacji medycznej lub kwalifikacji otyłością lub chorobą kręgosłupa.

Partnerstwo oznacza wspólną realizację projektu przez beneficjenta i podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, na warunkach które zostaną określone w porozumieniu albo umowie partnerskiej.

Warszawskie Centrum Medyczne Bonifratrów działa przy ulicy Sapieżyńskiej 3 w Warszawie. Prowadzi specjalistyczne gabinety lekarskie wraz z zapleczem diagnostycznym. W gabinetach przyjmuje 70 lekarzy reprezentujących prawie 30 specjalizacji. W zespole poradni działa między innymi gabinet stomatologiczny, pracownia USG, pracownia kardiologiczna, gabinet chirurgiczny, pracownia rentgenowska oraz pracownia endoskopowa.

Placówka oferuje także możliwość leczenia za pomocą ziół. W gabinetach ziołolecznictwa przyjmują lekarze medycyny z wiedzą i doświadczeniem w zakresie fitoterapii, ordynujący leki roślinne według tradycyjnych, sprawdzonych receptur Bonifratrów. Zapisane leki i mieszanki ziołowe są przygotowywane na miejscu, w Bonifraterskiej aptece.

Centrum oferuje także szeroki zakres zabiegów rehabilitacyjnych oraz prowadzi Dom Geriatryczno-Rehabilitacyjny Bonifratrów przy ulicy Sapieżyńskiej w Warszawie.

Zakon Bonifratrów prowadzi w Polsce 4 szpitale – w Łodzi, Krakowie, Katowicach i Piaskach-Marysinie oraz hospicjum we Wrocławiu. Poza tym Bonifratrzy prowadzą na terenie całego kraju apteki, sklepy zielarsko-medyczne, domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia i domy wypoczynkowo-rekolekcyjne.