Warszawa: diagnostyka kardiologiczna w Szpitalu Św. Elżbiety

0
777

Szpital Św. Elżbiety w Warszawie, działający przy ulicy Goszczyńskiego, rozpoczął program nowoczesnej nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej. Pierwszym etapem jest możliwość wykonywania nieinwazyjnej oceny tętnic wieńcowych przy pomocy tomografii komputerowej (tzw. nieinwazyjnej koronarografii).

Badania te są wykonywane przez zespół kardiologiczno-radiologiczny. Każde badanie jest interpretowane w kontekście klinicznym oraz konsultowane przez kardiologów interwencyjnych. Badanie tomografii komputerowej jest alternatywą dla inwazyjnej koronarografii.

Kandydatami do nieinwazyjnej oceny tętnic wieńcowych są głównie osoby z podejrzeniem choroby wieńcowej o pośrednim prawdopodobieństwie rozpoznania istotnych zwężeń miażdżycowych. Oprócz tego badania wykonywane są u osób z wadami zastawkowymi, przed planowanymi operacjami niesercowymi, oraz w wybranych przypadkach przy braku zgody pacjenta na wykonanie koronarografii.

Badania są komercyjne. Cena badania nieinwazyjnej koronarografii wynosi 1000 zł. Obejmuje zarówno samo badanie jak i kardiologiczną konsultację hemodynamiczną oraz kwalifikację do przeprowadzenia badania. Badanie wymaga podania kontrastu, którego koszt wynosi dodatkowo 149 zł.

Placówka działa od połowy 2013 roku w budynku dawnego szpitala św. Elżbiety w warszawskiej dzielnicy Mokotów. Posiada 140 łóżek na oddziałach: chirurgii naczyniowej, chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej, gastroenterologii, laryngologii, neurochirurgii, anestezjologii i intensywnej terapii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, onkologii klinicznej z chemioterapią dzienną oraz urologii. Oferuje leczenie szpitalne, diagnostykę, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (działa tu 14 poradni) oraz rehabilitację.

Placówka posiada także zakład diagnostyki obrazowej z pracowniami RTG, USG, mammografii, rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej, pracownię endoskopii oraz laboratorium. Dysponuje stosowanym w leczeniu onkologicznym urządzeniem NanoKnife. Usługi placówki są komercyjne.

Szpital Św. Elżbiety został założony w latach 30-tych, działał także w okresie powojennym. Obecny budynek ma około 50 lat. W ramach inwestycji został przebudowany i kompleksowo zmodernizowany.

Obiekt został wydzierżawiony przez spółkę Platinum Hospitals od zgromadzenia Sióstr Elżbietanek na 30 lat. Inwestorem była spółka Platinum Hospitals S.A., której głównym udziałowcem jest Marek Stefański.

Obecnie placówkę prowadzi spółka Szpital Św. Elżbiety Mokotowskie Centrum Medyczne sp. z o.o., której prezesem zarządu jest Paweł Obermeyer, a członkiem zarządu – Iwona Rudnikowska. Radę nadzorczą tworzą: Marek Stefański, Tadeusz Sawic oraz Sebastian Rudnikowski. Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców w czerwcu 2012 roku.