Warszawa: Hospicjum św. Krzysztofa zapraszana na szkolenie

0
905

Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa z Warszawy zaprasza lekarzy do udziału w kursie podstawowym z zakresu medycyny paliatywnej. Program kursu jest zgodny z wymogami rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu medycyny paliatywnej i hospicyjnej kontraktowanych w NFZ.

Kurs odbędzie się 23 i 24 października  2015 roku – moduł I oraz 6 i 7 listopada 2015 roku – moduł II, w godzinach od. 8.00 do 17.00 w siedzibie FHO w Warszawie przy ulicy Pileckiego 105.

Zgłoszenia na kurs można kierować na adres e-mail: szkolenia@fho.org.pl lub fax 22 643 57 08 do 2 października 2015 roku (telefony kontaktowe 22 544-06-73, 607-531-922).

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin kursu dostępne są na stronie internetowej www.fho.org.pl

Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa prowadzi hospicjum stacjonarne i hospicjum domowe. Oferuje rehabilitację domową i opiekę długoterminową.

Fundacja działa od roku 1990. Każdego roku obejmuje opieką paliatywną około 2000 chorych i ich rodzin w opiece domowej oraz 1000 pacjentów w hospicjum stacjonarnym. W roku 2014 Fundacja otworzyła poradnię medycyny paliatywnej.

Fundacja oferuje zarówno usługi komercyjne jak i finansowane w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Fundacja pozyskuje też środki dzięki ofiarności innych. Prowadzi także centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje szkolenia dla lekarzy.