Warszawa: mammografia spektralna w ofercie Szpitala Św. Elżbiety

0
1187

Szpital św. Elżbiety Mokotowskie Centrum Medyczne jako pierwszy ośrodek w Warszawie wykonuje badanie mammografii spektralnej. Do tej pory takie badania wykonywane były jedynie w Krakowie, Katowicach i Wrocławiu.

Badanie polega na wykonaniu zdjęć jak podczas zwyklej mammografii, ale po dożylnym podaniu środka kontrastowego (do badania jest zakładany wenflon).  Podczas oceny zdjęć poszukuje się ognisk nieprawidłowego wzmocnienia kontrastowego, które może świadczyć o istnieniu nowotworu. 

Zaletą badania jest w przeciwieństwie do MR jego szybkość (czas samej mammografii to około 7 -10 minut), nie ma konieczności przebywania w wąskim tunelu, a także brak jest przeciwwskazań typowych dla MR jak na przykład stymulator serca czy obecność w ciele innych metalowych elementów mogących oddziaływać z polem magnetycznym.  Jest to badanie również dużo tańsze od MR.

Badanie wykonuje się głównie celem oceny stopnia zaawansowania już stwierdzonego nowotworu, ale może stanowić alternatywę dla badania MR w wykrywaniu procesu rozrostowego, przy wątpliwościach w mammografii tradycyjnej i USG.

Placówka działa od połowy 2013 roku w budynku dawnego szpitala św. Elżbiety w warszawskiej dzielnicy Mokotów, przy ulicy Goszczyńskiego 1. Posiada 140 łóżek na oddziałach: chirurgii naczyniowej, chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej, gastroenterologii, laryngologii, neurochirurgii, anestezjologii i intensywnej terapii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, onkologii klinicznej z chemioterapią dzienną oraz urologii. Oferuje leczenie szpitalne, diagnostykę, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (działa tu 14 poradni) oraz rehabilitację.

Szpital prowadzi także zakład diagnostyki obrazowej z pracowniami RTG, USG, mammografii, rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej, pracownię endoskopii oraz laboratorium. Dysponuje stosowanym w leczeniu onkologicznym urządzeniem NanoKnife. Usługi placówki są komercyjne.

Szpital Św. Elżbiety został założony w latach 30-tych, działał także w okresie powojennym. Obecny budynek ma około 50 lat. W ramach inwestycji został przebudowany i kompleksowo zmodernizowany.

Obiekt został wydzierżawiony przez spółkę Platinum Hospitals od zgromadzenia Sióstr Elżbietanek na 30 lat. Inwestorem była spółka Platinum Hospitals S.A., której głównym udziałowcem jest Marek Stefański.

Obecnie placówkę prowadzi spółka Szpital Św. Elżbiety Mokotowskie Centrum Medyczne sp. z o.o., której prezesem zarządu jest Dariusz Rembisz, a członkami zarządu: Iwona Rudnikowska i Tadeusz Sawic.