Warszawa: NanoKnife w Mokotowskim Centrum Medycznym

0
1253

Szpital św. Elżbiety – Mokotowskie Centrum Medyczne z Warszawy jako pierwsze w Polsce zakupiło NanoKnife. Urządzenie to dzięki swojej nowatorskiej metodzie działania umożliwia leczenie zmian nowotworowych do tej pory uznawanych za nieoperacyjne.

Nieodwracalna Elektroporacja (Irreversible Electroporation, IRE) jest sposobem niszczenia tkanek stworzonym w celu precyzyjnego i efektywnego eliminowania niepożądanych komórek nowotworowych. System NanoKnife IRE jest urządzeniem opartym na tej technologii, otwierającym nową generację sprzętu do walki z rakiem. Ta innowacyjna metoda jest stosowana w leczeniu nieresekcyjnych przypadków raka trzustki, wątroby i prostaty.

Dotychczas zabiegi za pomocą NanoKnife wykonano u ponad 3000 chorych na całym świecie, w tym również w Szpitalu św. Elżbiety. Za pomocą tego urządzenia możliwe jest leczenie trudnych wznów nowotworów w obrębie węzłów chłonnych i wznów miejscowych po niedoszczętnym leczeniu operacyjnym, na przykład. raka jelita grubego, żołądka czy dróg żółciowych.

Placówka działa od połowy 2013 roku w budynku dawnego szpitala św. Elżbiety w warszawskiej dzielnicy Mokotów, przy ulicy Goszczyńskiego 1. Posiada 140 łóżek na oddziałach: chirurgii naczyniowej, chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej, gastroenterologii, laryngologii, neurochirurgii, anestezjologii i intensywnej terapii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, onkologii klinicznej z chemioterapią dzienną oraz urologii. Oferuje leczenie szpitalne, diagnostykę, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (działa tu 14 poradni) oraz rehabilitację.

Szpital prowadzi także zakład diagnostyki obrazowej z pracowniami RTG, USG, mammografii, rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej, pracownię endoskopii oraz laboratorium. Usługi placówki są komercyjne.

Szpital Św. Elżbiety został założony w latach 30-tych, działał także w okresie powojennym. Obecny budynek ma około 50 lat. W ramach inwestycji został przebudowany i kompleksowo zmodernizowany.

Obiekt został wydzierżawiony przez spółkę Platinum Hospitals od zgromadzenia Sióstr Elżbietanek na 30 lat. Inwestorem była spółka Platinum Hospitals S.A.

Obecnie placówkę prowadzi spółka Szpital Św. Elżbiety Mokotowskie Centrum Medyczne sp. z o.o., której prezesem zarządu jest Dariusz Rembisz, a członkami zarządu: Iwona Rudnikowska i Marta Stefańska-Jackowicz.