Warszawa: nowa lokalizacja Centrum Medincus

0
853

Centrum Słuchu i Mowy Medincus z Warszawy zmieniło siedzibę. Placówka dotychczas funkcjonująca przy ulicy Konwiktorskiej 3/5 obecnie działa przy Alejach Jerozolimskich 30. Nowa siedziba ma większą powierzchnię niż dotychczasowa i pozwala w lepszych warunkach przyjmować pacjentów.

Centrum Słuchu i Mowy Medincus oprócz placówki w Warszawie posiada filie w Szczecinie, Rzeszowie, Katowicach, Olsztynie, Gdańsku i Opolu oraz w Kajetanach, gdzie działa oddział otolaryngologiczny wraz z blokiem operacyjnym z dwoma salami operacyjnymi. Ośrodek dysponuje 38 łóżkami.

Centrum oferuje usługi w zakresie otorynolaryngologii, audiologii, foniatrii, szumów usznych, zaburzeń równowagi, dopasowania aparatów słuchowych, diagnostyki pod kątem implantów słuchowych oraz rehabilitacji słuchu i mowy. Świadczenie realizowane przez placówki Medincusa są finansowane przez pacjentów jak również poprzez NFZ.

Kontrakt placówki z mazowieckim oddziałem NFZ zawarty na rok 2012 ma wartość 5 464 366,10 zł. Kontrakt dotyczy leczenia szpitalnego w zakresie otolaryngologii oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie otolaryngologii, foniatrii oraz logopedii. Medincus realizuje zlecenia dla sieci medycznych a także zlecenie dla warszawskiego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, dotyczące opieki rehabilitacyjnej nad pacjentami po wszczepieniu implantu ślimakowego.

Centrum realizuje projekty dofinansowane ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekty dotyczą między innymi promocji usług placówki na rynku międzynarodowym oraz opracowania stymulatora polimodalnej percepcji sensorycznej.