Warszawa: nowoczesne rozwiązania tematem konferencji dla menedżerów

0
976

Rok 2016 wprowadza przełomowe rozwiązania w ochronie zdrowia. Innowacyjne technologie, niezawodna dokumentacja medyczna, nowoczesne platformy informatyczne oraz systemy informatyczne pozwoliły na znaczną poprawę jakości świadczonych usług w polskich placówkach medycznych.

Firma SuccessPoint zaprasza do udziału w kolejnej edycji konferencji poświęconej nowoczesnym rozwiązaniom, usprawniającym pracę placówek medycznych pod tytułem „Ochrona zdrowia w obliczu wyzwań”.

Konferencja odbędzie się 23 czerwca 2016 roku w Warszawie.

Zagadnienia poruszane podczas konferencji obejmą następujące tematy: dokumentacja medyczna – systemy do zarządzania dokumentacją medyczną, procedurami, informacjami klinicznymi i biznesowymi, zarządzanie bezpieczeństwem danych: optymalizacja i wsparcie zarządzania placówką medyczną, systemy wspomagania diagnostyki medycznej, digitalizacja, systemy komunikacji – przywoławcze, mobilne rozwiązania dedykowane, systemy sterowania automatyką pomieszczeń, systemy centralnego sterowania urządzeniami medycznymi, zasilanie awaryjne – bezpieczeństwo zapotrzebowania energetycznego oraz outsourcing usług – wybór zakresu, kryteria wyboru dostawców usług, zagrożenia.

Organizatorzy zapraszają do bezpłatnego udziału w konferencji kadrę menedżerską placówek ochrony zdrowia, osoby odpowiedzialne za finansowanie zakupu aparatury i nowych technologii, doradców i osoby planujące zakup aparatury specjalistycznej, kierowników działów zamówień, przedstawicieli placówek medycznych odpowiedzialnych za planowanie, nadzór i koordynację prac związanych z rozbudową i eksploatacją sieci komputerowej, osoby odpowiedzialne za zakup i doradztwo techniczne w zakresie zamówień systemów i sprzętu komputerowego,  dyrektorów i kierowników działów IT odpowiedzialnych za administrację i utrzymanie serwerów sieciowych, administrację i utrzymanie baz danych i kopii zapasowych, osoby odpowiedzialne za wdrażanie i utrzymanie wielostanowiskowych systemów informatycznych, a także kadrę odpowiedzialną za wspieranie komórek organizacyjnych szpitala w przedsięwzięciach obejmujących zastosowanie technik informatycznych oraz osoby odpowiedzialne za szkolenie personelu administracyjnego i medycznego,  kadrę odpowiadającą za bezpieczeństwo systemów, przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, instytucji nadzorczych i odpowiedzialnych za zdrowie publiczne oraz przedstawicieli administracji państwowej oraz ordynatorów i szefów oddziałów specjalistycznych, lekarzy specjalistów i personel odpowiedzialny za tworzenie dokumentacji medycznej i jej poprawność, przetwarzanie i obieg.

Dla osób z tych grup udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.successpoint.pl

Rejestracja uczestników na stronie: www.successpoint.pl