Warszawa: otwarto Szpital Św. Elżbiety

0
1024

W budynku dawnego szpitala św. Elżbiety przy ulicy Goszczyńskiego w warszawskiej dzielnicy Mokotów otwarto do użytku nową placówkę medyczną. Szpital posiada łącznie 146 łóżek. Będzie oferował leczenie szpitalne, diagnostykę, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną oraz rehabilitację, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia w zakresie onkologii.

W placówce będą funkcjonowały oddziały: ortopedii i traumatologii narządu ruchu, chirurgii onkologicznej i ogólnej, chirurgii plastycznej, gastroenterologii, laryngologii i fonochirurgii z pododdziałem laryngologii dziecięcej, nefrologii, neurochirurgii, anestezjologii i intensywnej terapii, onkologii chorób piersi i chirurgii rekonstrukcyjnej, proktologii, urologii (uroonkologii). Placówka posiada także zakład diagnostyki obrazowej z pracowniami RTG, USG, rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej, pracownię endoskopii oraz laboratorium. Jako pierwsza w Polsce dysponuje stosowanym w leczeniu onkologicznym urządzeniem NanoKnife produkowanym przez amerykańską firmę Angiodynamics.

Szpital Św. Elżbiety został założony w latach 30-tych, działał także w okresie powojennym. Obecny budynek ma około 50 lat. W wyniku inwestycji został przebudowany i kompleksowo zmodernizowany.

Kilka lat temu obiekt został wydzierżawiony przez spółkę Platinum Hospitals od zgromadzenia Sióstr Elżbietanek na 30 lat. Inwestorem była spółka Platinum Hospitals S.A., której głównym udziałowcem jest Marek Stefański.

Obecnie placówkę prowadzi spółka Szpital Św. Elżbiety Mokotowskie Centrum Medyczne sp. z o.o., której prezesem zarządu jest Paweł Obermeyer, a członkiem zarządu – Iwona Rudnikowska. Radę nadzorczą tworzą: Marek Stefański, Tadeusz Sawic oraz Sebastian Rudnikowski. Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców w czerwcu 2012 roku.