Warszawa: pediatria w Szpitalu św. Elżbiety

0
376

Szpital św. Elżbiety – Mokotowskie Centrum Medyczne otworzyło nową poradnię pediatryczną oraz powołało Warszawski Ośrodek Pediatrii. Świadczenia oferowane w poradni są komercyjne, koszt konsultacji wynosi od 160 do 180 zł.

Ośrodek Pediatrii działa pod kierownictwem specjalisty profesora dr hab. n. med. Pawła Januszewicza.

Mokotowskie Centrum Medyczne działa od połowy 2013 roku w budynku dawnego szpitala św. Elżbiety w warszawskiej dzielnicy Mokotów, przy ulicy Goszczyńskiego 1. Posiada 140 łóżek na oddziałach: chirurgii naczyniowej, chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej, gastroenterologii, laryngologii, neurochirurgii, anestezjologii i intensywnej terapii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, onkologii klinicznej z chemioterapią dzienną oraz urologii. Oferuje leczenie szpitalne, diagnostykę, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (działa tu kilkanaście poradni) oraz rehabilitację.

Szpital prowadzi także zakład diagnostyki obrazowej z pracowniami RTG, USG, mammografii, rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej, pracownię endoskopii oraz laboratorium.

Placówka oferuje świadczenia komercyjne oraz finansowane w ramach kontraktu z NFZ. Umowa na rok 2017 ma wartość ponad 2 mln zł i dotyczy leczenia szpitalnego (chemioterapia) oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (ginekologia i położnictwo oraz urologia).

Szpital Św. Elżbiety został założony w latach 30-tych, działał także w okresie powojennym. Obecny budynek ma około 50 lat. W ramach inwestycji został przebudowany i kompleksowo zmodernizowany.

Obiekt został wydzierżawiony przez spółkę Platinum Hospitals od zgromadzenia Sióstr Elżbietanek na 30 lat. Inwestorem była spółka Platinum Hospitals S.A.

Obecnie placówkę prowadzi spółka Szpital Św. Elżbiety Mokotowskie Centrum Medyczne sp. z o.o., której prezesem zarządu jest Dariusz Rembisz, a członkami zarządu: Iwona Rudnikowska i Marta Stefańska-Jackowicz.