Warszawa: powstało Centrum Zdrowia Matki, Dziecka i Młodzieży

0
1022

Pod koniec 2012 roku w Warszawie powstało nowe Centrum Zdrowia Matki, Dziecka i Młodzieży. Placówka świadczy usługi ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz leczenia szpitalnego w trybie jednego dnia. Usługi Centrum są wyłącznie komercyjne.

Placówka starała się o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2013, ale nie otrzymała go.

Usługi oferowane przez placówkę są przeznaczone zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych pacjentów. Centrum przyjmuje pacjentów ze wszystkimi objawami chorób przewodu pokarmowego. W placówce można wykonać badania diagnostyczne, takie jak endoskopia górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, badania patomorfologiczne wycinków pobranych w trakcie endoskopii, posiew błony śluzowej żołądka w kierunku zakażenia Helicobacter pylori, USG jamy brzusznej, testy oddechowe, diagnostyka laboratoryjna chorób przewodu pokarmowego. W trybie jednodniowym możliwe jest wykonanie zabiegów endoskopowych, zabiegów urologicznych, zabiegów chirurgicznych. Drugą specjalizacją, którą szczególnie się zajmuje jest laryngologia.

Centrum oferuję też możliwość konsultacji problemów okresu noworodkowego i wczesnodziecięcego (do drugiego roku życia) ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z wcześniactwem, małą urodzeniową masą ciała i żółtaczkami noworodkowymi

Placówka znajduje się przy ulicy Armii Ludowej 13. Powstała w miejscu, w którym od wielu lat działała niepubliczna przychodnia dla dorosłych (NZOZ dr Chaciński). Dzięki połączeniu sąsiadujących ze sobą lokali przychodnia została rozbudowana.  Zwiększono liczbę gabinetów konsultacyjnych i zabiegowych (obecnie jest ich 6), zbudowano blok operacyjny z salą krótkotrwałego pobytu pacjentów, powiększono rejestrację oraz zwiększono powierzchnię poczekalni.