Warszawa: Przychodnia Starówka zmieniła lokalizację

0
949

Przychodnia Rodzinna Starówka z Warszawy od października 2012 roku funkcjonuje w nowej siedzibie mieszczącej się przy ulicy Andersa 37. Dotychczasowa siedziba placówki znajdowała się przy ulicy Konwiktorskiej 3/5.

Zakres usług świadczonych w Przychodni nie uległ zmianie po przeprowadzce do nowej siedziby. Placówka prowadzi poradnię podstawowej opieki zdrowotnej, poradnie specjalistyczne zarówno finansowane przez NFZ jak i komercyjne, poradnię stomatologiczną, oferuje także długoterminową domową opiekę pielęgniarską.

NZOZ Starówka powstał w 2001 roku w wyniku restrukturyzacji publicznego zakładu opieki zdrowotnej. W skład NZOZ-u wchodzą dwie przychodnie w Warszawie – przy ul. Andersa i przy Obozowej, oraz po jednej w Sokołowie Podlaskim i Miedznej (woj. mazowieckie). Placówki świadczą usługi na podstawie kontraktu z NFZ oraz komercyjne. W Sokołowie Podlaskim NZOZ prowadzi także oddział chirurgii jednego dnia, świadczący usługi w zakresie chirurgii ogólnej oraz laryngologii.

Kontrakt NZOZ-u z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2012 ma wartość 6 723 068,40  zł. Środki finansują ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, leczenie stomatologiczne, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz leczenie szpitalne (chirurgia ogólna, ortopedia, otolaryngologia).