Warszawa: XII seminarium rachunkowo-podatkowe dla jednostek medycznych

0
1035


8 września 2015 roku w Warszawie odbędzie się XII seminarium z cyklu Medica Info „Problemy rachunkowo-podatkowe w jednostkach ochrony zdrowia”.  Tematyka spotkania będzie obejmowała regulacje prawne i problem opodatkowania VAT w różnych dziedzinach sektora medycznego.

Seminarium będzie odbywać się w formie wykładów połączonych z konsultacjami.

Na temat systemów informacyjnych, wspomagających zarządzanie w podmiotach leczniczych będzie mówił dr n. med. Jacek Sawicki, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach. Rachunkowość podmiotów leczniczych, będących spółkami prawa handlowego, omówi dr Małgorzata Winter z Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Zarządzania, Katedry Finansów i Rachunkowości, a temat – badania kliniczne a VAT – dr Jowita Pustuł doradca podatkowy, radca prawny z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, z Zakładu Prawa Finansowego, która również będzie mówić na temat podatku VAT na wyroby medyczne i wyposażenie dodatkowe. Natomiast problemem VAT w jednostkach ochrony zdrowia według regulacji prawnych 2015 roku zajmie się Anna Welsyng doradca podatkowy, radca prawny, a zwolnieniem z VAT usług telemedycznych – Radosław Maćkowski licencjonowany doradca podatkowy i prawnik.

Organizatorem spotkania jest Centrum Promocji Informatyki.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.cpi.com.pl

Formularz zgłoszeniowy, umożliwiający uzyskanie 10-procentowego rabatu dostępny jest na stronie: www.cpi.com.pl