Warsztaty CSIOZ 2009-10-27

0
977

Projekt P1, którego celem jest ustanowienie elektronicznej platformy gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych, jest działaniem o priorytetowym znaczeniu dla systemu zdrowia publicznego w Polsce. W dniu 27 stycznia 2010 w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia odbyły się pierwsze Warsztaty Projektowe ze świadczeniodawcami, którym przyszła platforma otwiera nowe możliwości działania ale także narzuca określone obowiązki. Partnerem tych pierwszych warsztatów był Ogólnopolski Związek Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia będący najszerszą reprezentacją niepublicznych placówek i sieci opieki zdrowotnej.

Sektor niepubliczny pozostaje od wielu lat liderem w zakresie wdrażania zintegrowanych systemów informacji zdrowotnej. Dbałość o pacjenta, reżim ekonomiczny i konkurencyjny rynek powodują, że efektywne systemy zarządzania informacją zdrowotną mają tu szczególne zastosowanie. Spotkanie było wynikiem potrzeby wymiany doświadczeń w celu doskonalenia Projektu P1 oraz zaplanowania dostosowania systemów świadczeniodawców do przyszłej platformy. Ustalono potrzebę dalszej kontynuacji współpracy CSIOZ z interesariuszami projektu.

Warsztaty Projektowe są elementem stałej współpracy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z interesariuszami tworzącymi projekty związane z e-zdrowiem. Stanowią forum wymiany praktycznych doświadczeń związanych z projektowaniem i wdrażaniem technologii informacyjnych w dziedzinie e-zdrowia oraz określeniem efektywnego przepływu informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w prace CSIOZ i podmiotami realizującymi inicjatywy regionalne. Ogólnopolski Związek Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia, jako reprezentant interesów środowiska świadczeniodawców niepublicznych i orędownik dynamicznego wdrożenia technologii e-zdrowia na poziomie gospodarki zdrowotnej kraju, wspiera z tym związane inicjatywy dialogu społecznego przy aktywnym wsparciu swoich członków.

Warsztaty prowadzone były z udziałem przedstawicieli wykonawcy Doradcy Strategicznego dla realizacji Projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (P1) – konsorcjum firm Deloitte Business Consulting S.A, Deloitte Advisory Sp. z o.o., Pentacomp Systemy Informatyczne S.A i Softblue. Ze strony OZPPSZ udział wzięli reprezentanci krajowych sieci medycznych, w tym między innymi eksperci gupy Lux Med, Medicover, Enel-Med, Falck i ich partnerzy technologiczni.

Wybierz „Więcej” aby uzyskać dostęp do dokumentów źródłowych Projektu P1. Materiał do użytku wewnętrznego dostępny po zalogowaniu.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułAdministracja
Następny artykułZarządzanie operacyjne