Warsztaty na temat środków unijnych dla sektora zdrowia

0
1176

31 sierpnia 2016 Centrum Promocji Informatyki organizuje warsztaty pod nazwą „Środki unijne dla sektora zdrowia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020”. Szkolenie przeznaczone jest dla członków zespołów projektowych i pracowników szpitali, ośrodków zdrowia, przychodni czy uczelni medycznych które zamierzają korzystać z dofinansowania z funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

Celem szkolenia jest przybliżenie zasad realizacji projektów sektora zdrowia w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 – czyli przekazanie informacji na temat, kto, kiedy, na co i ile środków będzie mógł pozyskać.

Uczestnicy spotkania nabędą też wiedzę pozwalającą przygotować się do skutecznego aplikowania o środki unijne w ramach przyszłej perspektywy finansowej. Dzięki tej wiedzy będą mogli oszacować swoje szanse na dofinansowanie oraz wybrać te obszary, które mogą być dla nich szczególnie atrakcyjne.

W programie szkolenia znajdą się następujące zagadnienia: nowa filozofia i układ programów krajowych i regionalnych na lata 2014-2020, nowa perspektywa finansowa 2014-2020 – nie tylko POIŚ dla sektora zdrowia, zasady finansowania projektów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020, zasady wyboru projektów oraz najważniejsze zmiany w kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020.

Szczegółowy program wydarzenia znajduje się na stronie: http://cpi.com.pl

Dzięki formularzowi zgłoszeniowemu można skorzystać z 10-procentowego rabatu na udział w wydarzeniu: http://cpi.com.pl