Warsztaty okulistyczno-diabetologiczne – Retina College 2012?

0
843

Przez cztery kolejne miesiące lekarze specjaliści z dwunastu miast Polski będą mogli uczestniczyć w cyklu szkoleń okulistycznych „Retina College 2012″, poświęconych problematyce chorób siatkówki oka. Patronat nad warsztatami objęło Polskie Towarzystwo Okulistyczne.

Szkolenia mają przyczynić się do poszerzenia oraz ugruntowania wiedzy medycznej lekarzy okulistów na temat. najczęściej występujących schorzeniach siatkówki oka takich jak zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) i cukrzycowy obrzęk plamki (DME). Oprócz tematów dotyczących nowych metod terapii m.in. cukrzycowego obrzęku plamki, poruszone zostaną także takie aktualne problemy, które budzą kontrowersje w środowisku okulistycznym, jak leczenie preparatami anty-VEGF czy prawne aspekty stosowania leków poza wskazaniami. Pełny program spotkań dostępny jest na stronie internetowej www.retinacollege.pl

Radę Naukową „Retina College 2012″, pod przewodnictwem prof. dr hab. n. med. Marty Misiuk-Hojło, tworzą: prof. dr hab. n. med. Bożena Romanowska-Dixon, prof. nadzw. dr hab. n med. Artur Mamcarz oraz dr n. med. Antoni Bąk.

Stale rosnąca liczba schorzeń siatkówki oraz rozwój nowych terapii zmuszają nas do nieustannego podnoszenia kwalifikacji. Zachęcam do wzięcia udziału w warsztatach „Retina College 2012″, które są odpowiednim miejscem do wymiany wzajemnych doświadczeń oraz zwiększenia i pogłębienia wiedzy w zakresie chorób z pogranicza okulistyki i diabetologii – mówi prof. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło, Kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Pierwsze spotkania odbędą się 17 marca w Bydgoszczy i Lublinie, kolejne – w Gdańsku i Kielcach (24 marca), w Łodzi i Białymstoku (31 marca), Katowicach (21 kwietnia), Wrocławiu i Szczecinie (19 maja), Rzeszowie (26 maja), Krakowie i Olsztynie (2 czerwca).