Warsztaty „Środki unijne dla sektora ochrony zdrowia w nowej perspektywie finansowej”

0
985


30 października 2015 w Warszawie odbędą się warsztaty dotyczące  środków unijnych przeznaczonych dla sektora ochrony zdrowia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Celem szkolenia będzie przybliżenie uczestnikom zasad realizacji projektów z tego zakresu.

Uczestnicy nabędą wiedzę pozwalającą przygotować się do skutecznego aplikowania o środki unijne w ramach przyszłej perspektywy finansowej. Dzięki tej wiedzy będą mogli oszacować swoje szanse na dofinansowanie oraz wybrać te obszary, które mogą być dla nich szczególnie atrakcyjne.

Szkolenie przeznaczone jest dla członków zespołów projektowych i pracowników szpitali, ośrodków zdrowia, przychodni, uczelni medycznych które zamierzają korzystać z dofinansowania z funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 (EFS i EFRR).

W programie znalazły się między innymi zagadnienia nowej filozofii i układu programów krajowych i regionalnych na lata 2014-2020, zasad finansowania, zasad doboru projektów czy najważniejszych zmian w kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Centrum Promocji Informatyki.

Szczegółowy program znajduje się na stronie
http://www.cpi.com.pl/imprezy/2015/suz6/index.php

Dzięki poniższemu formularzowi zgłoszeniowemu można skorzystać z 10-procentowego rabatu na udział w wydarzeniu: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2015/suz6/formularz_pr10.php