Weszła w życie nowelizacja ustawy o działalności leczniczej

0
860

30 czerwca 2012 weszła w życie nowelizacja ustawy o działalności leczniczej. Według nowych przepisów zmianie uległ sposób naliczania składek ubezpieczenia od zdarzeń medycznych, które będzie obowiązkowe dla placówek szpitalnych od  1 stycznia 2014 roku.

Według nowych przepisów wysokość składki jest zależna od liczby łóżek szpitala i może wynieść nie mniej niż 1000 zł na jedno łóżko.  Suma ubezpieczenia w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, w odniesieniu do wszystkich zdarzeń medycznych w szpitalu, których skutki są objęte umową ubezpieczenia, jest uzależniona od liczby łóżek w szpitalu i sumy ubezpieczenia w odniesieniu do jednego łóżka szpitalnego, oraz wynosi nie mniej niż 300 000 zł.

Jeżeli placówka posiada akredytację CMJ składka może być obniżona o 10 procent. Możliwy jest też udział własny podmiotu leczniczego w wysokości nie większej niż 50 procent  sumy ubezpieczenia.

Nowelizacja przewiduje także wyłączenie podmiotów wykonujących działalność pożytku publicznego z przepisów działalności regulowanej (gospodarczej), a także zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia. Nowelizacja zniosła zapis mówiący o tym, że jeżeli szpital zleca jakieś usługi firmom zewnętrznym, to sam również musi je oferować. W ustawie zwiększono także wsparcie finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego przekształcających SP ZOZ-y.