Weszło w życie rozporządzenie o budżecie na refundację

0
258

30 listopada 2018 weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2019 roku stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację.

Ustala ono kwotę środków finansowych przeznaczonych na finansowanie dotychczas nieobjętych refundacją leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, które nie mają swojego odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu, w wysokości 190 785 000 zł.

Kwotę środków finansowych przeznaczonych na finansowanie przewidywanego wzrostu refundacji w wybranych grupach limitowych wynikającego ze zmian w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub ze zmian praktyki rozporządzenie określa w wysokości 34 480 000 zł.

Ustala też kwotę środków finansowych przeznaczonych na refundację, w części dotyczącej finansowania świadczeń, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 14 ustawy z 7 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – w wysokości 597 885 000 zł.

Są to świadczenia dotyczące leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę.

Czytaj także: Podział dodatkowych środków na refundację>>>