Nowe przepisy dotyczące opieki nad pacjentami z SARS-CoV-2

0
545

9 i 10 października 2020 roku weszły w życie trzy rozporządzenia ministra zdrowia dotyczące opieki nad pacjentami zakażonymi wirusem SARS-CoV-2 lub podejrzanymi o to zakażenie oraz dotyczące opieki w izolatoriach.

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 mówi między innymi o tym, że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych w szpitalu, kierując się aktualną wiedza medyczną, podejmuje działania mające na celu zapobieganie szerzeniu się zachorowań na chorobę wywołaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (Covid-19).

W związku z tym lekarz ten dokonuje oceny stanu zdrowia pacjenta przez przeprowadzenie badania fizykalnego lub w formie teleporady (z wyłączeniem dzieci do lat dwóch, kiedy to badanie jest przeprowadzane tylko bezpośrednio), a w sytuacjach uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta zleca wykonanie badań diagnostycznych, w tym testu molekularnego RT-PCR w kierunku wirusa SARS-CoV-2. Po uzyskaniu dodatniego wyniku tego testu lekarz kieruje pacjenta do izolacji, izolacji w warunkach domowych lub do szpitala (w przypadku konieczności leczenia szpitalnego).

Lekarz zleca pacjentowi wykonanie badania w punkcie pobrań (gdy pacjent może się samodzielnie przemieszczać), a gdy nie jest to możliwe, zleca wykonanie wymazu przez zespół karetki wymazowej, a po stwierdzeniu konieczności leczenia szpitalnego – zleca transport do szpitala.

W przypadku izolacji domowej lekarz udziela pacjentowi najwcześniej w ósmej dobie porady lub teleporady, informuje także pacjenta o czasie trwania izolacji i o jej ewentualnym przedłużeniu.

Czytaj także: Kolejne laboratoria sieci Diagnostyka, Alab i Synevo na liście uprawnionych>>>

Z rozporządzenia w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych wynika, że lekarz, który podejrzewa lub rozpoznaje zakażenie lub chorobę zakaźną, zleca transport sanitarny do wskazanego szpitala, albo miejsca izolacji albo izolacji w warunkach domowych w przypadku pacjenta, który nie jest w stanie samodzielnie się przemieszczać lub którego stan zdrowia to uzasadnia, albo przekazuje pacjentowi informację o konieczności nieprzemieszczania się środkami publicznego transportu zbiorowego.

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach mówi o tym, że do objęcia opieką w takich miejscach kwalifikują się osoby, od których pobrano materiał biologiczny w celu wykonania testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, skierowane tam przez lekarza szpitala, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub przez państwowego inspektora sanitarnego.

Wizyta pielęgniarki odbywa się u pacjenta w izolatorium nie rzadziej niż raz na dobę i dopuszczone jest jej realizowanie za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 8 października 2020 roku (poz. 1748).

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 8 października 2020 roku (poz. 1749).

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 9 października 2020 roku (poz. 1750).