Weszły w życie przepisy dotyczące szczepień w aptekach 

0
60

9 czerwca 2021 weszły w życie dwa rozporządzenia ministra zdrowia, które zawierają przepisy dotyczące wykonywania szczepień przeciwko Covid-19 w aptekach. Rozporządzenia zawierają warunki odbywania szczepień w tych placówkach. 

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania Covid-19 dodaje apteki ogólnodostępne do wykazu miejsc, w których wykonywane są szczepienia. Oprócz aptek są tam także wymienione gabinety specjalistyczno-zabiegowe, oraz w przypadkach uzasadnionych efektywnością wykonywania szczepień także pomieszczenia spełniające wymagania higieniczno-sanitarne do wykonywania szczepień lub miejsca pobytu osób podlegających szczepieniu, jeśli ich stan zdrowia uniemożliwia samodzielne dotarcie do gabinetu. 

Drugie rozporządzenie określa wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal apteki. Wynika z niego, że szczepienia w aptece mogą być przeprowadzane w pomieszczeniu administracyjno-szkoleniowym, pod warunkiem zachowania rozdziału czasowego poszczególnych funkcji pełnionych przez to pomieszczenie oraz wprowadzenia pisemnej procedury określającej sposób dostępu i korzystania z niego, gwarantujący pacjentom bezpieczeństwo oraz poszanowanie intymności i godności, a także niezakłócone wykonywanie czynności w innych pomieszczeniach apteki. 

Czytaj także: Jak zarządzać ryzykiem zgodnie z RODO w laboratorium medycznym?>>>

Szczepienie w aptece może być także przeprowadzane w izbie ekspedycyjnej, pod warunkiem wydzielenia w niej obszaru gwarantującego bezpieczeństwo oraz poszanowanie intymności i godności pacjentów, a gdy takie wydzielenie nie jest możliwe – pod warunkiem wyznaczenia czasu pracy apteki przeznaczonego wyłącznie do przeprowadzania szczepień ochronnych w tym pomieszczeniu.   

Rozporządzenie zawiera także opis wyposażenia pomieszczeń, w których w aptekach będą wykonywane szczepienia. 

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania Covid-19 zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 8 czerwca 2021 (poz. 1034). 

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 8 czerwca 2021 (poz. 1035).