Porady i wizyty POZ także na odległość

0
500

5 listopada 2019 weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, zgodnie z którym świadczenia te mogą być udzielane w warunkach ambulatoryjnych – przez bezpośredni kontakt z pacjentem lub na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Możliwość udzielania świadczeń zdrowotnych na odległość wynika z ustawy z 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty lekarz a także z ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.

Natomiast rozporządzenie ministra zdrowia doprecyzowuje kwestię udzielania świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności również w podstawowej opiece zdrowotnej.

Czytaj także: Telemedycyna – narzędzie do zarządzania zdrowiem>>>

Rozporządzenie dodaje do wykazu świadczeń gwarantowanych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej poradę lekarską udzielaną w warunkach ambulatoryjnych w bezpośrednim kontakcie ze świadczeniobiorcą lub na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Wykazy świadczeń gwarantowanych pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej zostały także uzupełnione o wizytę realizowaną w warunkach ambulatoryjnych w bezpośrednim kontakcie ze świadczeniobiorcą lub na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Również świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zostały uzupełnione o poradę lekarską udzielaną w warunkach ambulatoryjnych w bezpośrednim kontakcie ze świadczeniobiorcą lub na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Rozporządzenie ministra zdrowia z 31 października 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 4 listopada 2019 roku (poz. 2120).