Wiceprezes OSSP na spotkaniu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

0
863

Andrzej Mądrala, wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych, był uczestnikiem posiedzenia, które odbyło się 21 lutego 2014 w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i dotyczyło omówienia działań związanych z zapewnieniem w Polsce pobytu poszkodowanym w wypadkach na Ukrainie.

Andrzej Mądrala, reprezentujący podczas tego spotkania, obok przedstawiciela dyrekcji Szpitala MWSW w Warszawie, grupę medyczną, ponownie złożył deklarację o włączeniu się szpitali zrzeszonych w OSSP w akcję pomocy medycznej dla poszkodowanych w wypadkach na Ukrainie. Potwierdził obok gotowości szpitali, także możliwość zapewnienia pomocy lekarzy i innego personelu w akcjach transportu poszkodowanych do Polski. Akcję OSSP koordynuje Medica Polska.
Ministerstwo Zdrowia zapewniło, że prowadzi monitoring wszystkich pacjentów trafiających do Polski z Ukrainy. Są bowiem  przypadki, kiedy Ukraińcy indywidualnie pojawiają się w polskich szpitalach. Podstawowym szpitalem udzielającym pomocy jest szpital MSW w Warszawie.

– Pragnę podkreślić, że wszyscy bez wyjątku złożyli deklaracje dot. pełnego zabezpieczenia pobytu w kraju  osób z Ukrainy deklarując ogromną pomoc – informuje Andrzej Mądrala.

Spotkanie prowadziła Ewa Figel, dyrektor Departamentu Wschodniego MSZ. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, straży granicznej , Ministerstwa Zdrowia oraz organizacji pozarządowych.