Więcej pieniędzy na leki dla seniorów

0
237

Prezydent RP podpisał ustawę z 23 października 2018 roku, która dokonuje zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zmienia ona limit środków na finansowanie leków dla seniorów.

Nowelizacja zwiększa o 50 mln zł w roku 2018 limit wydatków przeznaczonych na realizację programu leki 75+ , który będzie wynosił 693,3 mln zł, oraz limit dziesięcioletni wydatków przeznaczonych na realizację programu leki 75+, który będzie wynosił 8 324,6 mln zł.

Ustawa podwyższa także limit kwartalny z poziomu 25 procent do poziomu 35 procent, który powoduje uruchamianie mechanizmu korygującego przewidzianego w ustawie z dnia 18 marca 2016 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 652).

Do stosowania mechanizmu korygującego jest zobowiązany minister zdrowia w przypadku ryzyka przekroczenia limitów ustalonych na kolejne lata realizacji programu leki 75+.

Mechanizm korygujący polega na zmianie dotychczasowego wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego orz wyrobów medycznych, wydawanych bezpłatnie pacjentom po ukończeniu 75. roku życia.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od
1 września 2018 roku.