Wrocław: Centrum Angel Care rozwija usługi dla seniorów

0
227


Dom Opieki Angel Care z Wrocławia, który oficjalnie otwarty został w czerwcu 2016 roku, wprowadził do swojej oferty pobyty czasowe dla osób wymagających zarówno opieki stałej, jak i okresowej terapii poszpitalnej.

Z nowej oferty mogą korzystać osoby między innymi z chorobami demencyjnymi i innymi chorobami przewlekłymi, a także seniorzy wymagający terapii ortopedycznej lub rekonwalescencji po wypadkach. Pobyt czasowy może trwać jeden dzień lub dowolnie długo.

W Domu Opieki Angel Care obecnie przebywa kilkudziesięciu podopiecznych. Docelowo w centrum będzie dostępne około 250 miejsc. Placówka powstała w budynku dawnego szpitala położniczego przy ulicy Dyrekcyjnej, który został podzielony na trzy części: specjalnie zaprojektowane apartamenty chronione dla osób starszych, które pozostają samodzielne, dom pomocy społecznej i centrum chorób demencyjnych. Wszystkie będą działały w obrębie jednego kampusu, ale dla komfortu pacjentów zostały zaplanowane jako całkowicie odrębne i niezależne elementy.

W ramach ośrodka uruchomiony został Klub Seniora Angel Care, w ramach którego odbywają się cykliczne spotkania dla osób starszych, które wspomagają utrzymywanie dobrej formy fizycznej, intelektualnej, a także aktywizują społecznie.

W ramach Angel Care działa także Centrum Chorób Demencyjnych, które zapewnia profesjonalną opiekę dla osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami demencyjnymi, a jednocześnie jest ośrodkiem badawczym, którego celem jest wparcie i szukanie rozwiązań na jeden z najważniejszych problemów starzejącego się społeczeństwa.

Angel Care jest oficjalnym partnerem Wrocławskiego Centrum Seniora, jednej z najważniejszych w mieście instytucji dla osób starszych. Planuje wspólną organizację wykładów, spotkań oraz innych przedsięwzięć dla seniorów.

Angel Care to wspólne przedsięwzięcie ekspertów prowadzących centra opieki MD Nursing oraz grupy deweloperskiej Angel Poland Group. Koszt inwestycji to w sumie około 50 mln zł. Angel Care będzie pierwszym punktem na mapie sieci ośrodków opieki w Polsce firmowanych tą marką, ale także w innych państwach, między innymi w Czechach, Rumunii, na Słowacji i Węgrzech. W ciągu pięciu lat ma powstać docelowo 6 tysięcy miejsc w centrach opieki. Program inwestycyjny szacowany jest na 300-350 mln zł. Kolejny ośrodek Angel Care w Polsce ma powstać w Krakowie.