Wrocław: kolejne spotkanie z cyklu Forum Menedżerów Służby Zdrowia

0
1007


5 listopada 2015 roku we Wrocławiu odbędzie się kolejne wydarzenie z cyklu Forum Menadżerów Służby Zdrowia.  Podczas konferencji eksperci, na co dzień zajmujący się prawem i zarządzaniem, podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami, które pomogą w podejmowaniu decyzji biznesowych oraz ułatwią zarządzanie placówką medyczną.

Podczas spotkania zostaną omówione zagadnienia, które bezpośrednio dotyczą pracy osób piastujących najwyższe stanowiska w podmiotach leczniczych, a także dotyczące funkcjonowania samych placówek. Będą to między innymi takie zagadnienia jak ochrona danych osobowych, zasady prowadzenia dokumentacji w wersji papierowej oraz elektronicznej, szanse na rozwój dzięki wykorzystaniu dostępnych środków unijnych, pakiet onkologiczny, realizacja i kontrola umów z NFZ, udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej w świetle aktualnych i proponowanych zmian w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Uczestnicy konferencji omówią także trendy w telemedycynie: korzyści wynikające z zastosowania nowych technologii, normy ISO i ich wpływ na kontraktację z NFZ, a także lobbing medialny.

Spotkanie dedykowane jest dyrektorom szpitali i przychodni, kadrze zarządzającej prywatnymi centrami medycznymi oraz menedżerom placówek leczniczych.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: www.mcbkonferencje.pl.