Wrocław: nowe badanie w Centrum Skanmex

0
432


Centrum diagnostyczne Skanmex, działające we Wrocławiu, od sierpnia 2017 roku oferuje nowe badanie całego ciała – „Whole Body MRI” w rezonansie magnetycznym o mocy 3 tesli. Badanie jest komercyjne, jego cena wynosi 1600 zł.

Placówka wprowadziła to badanie z uwagi na duże zainteresowanie ze strony pacjentów.

MR całego ciała jest badaniem przesiewowym, które nie obciąża pacjenta promieniowaniem rentgenowskim oraz podaniem dodatkowych środków kontrastowych. Nie wymaga również wcześniejszego przygotowania i trwa około 40 minut. W tym czasie możliwe jest uwidocznienie tkanek głowy, przez klatkę piersiową, jamę brzuszną, miednicę i uda. Badanie nie obejmuje jednak rąk i obręczy barkowej oraz kończyn dolnych poniżej uda.

W czasie badania można otrzymać wstępną ocenę układu naczyniowego, obraz zmian nowotworowych w szpiku kostnym i tkankach a także pomóc zdiagnozować schorzenia reumatologiczne i urazy mięśniowo-stawowe.

Pomimo że badanie to to nie daje 100-procentowej pewności, że pacjent jest zdrowy, jego efekty przypominają rezultaty otrzymane w trakcie badania PET. Jednak wszystkie  ewentualne nieprawidłowości wykryte w czasie badania  Whole Body MRI wymagają dalszej wybiórczej diagnostyki podczas bardziej szczegółowych badań USG, RTG, TK, PET czy też celowanych badań w rezonansie magnetycznym, z ewentualnym podaniem środka kontrastowego.

Scanmex oferuje badania rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej. Placówka posiad kontrakt z NFZ na badania TK i MRI. Na rok 2017 wartość kontraktu wynosi 2 097 611,48 zł.

NZOZ Skanmex to firma rodzinna, którą zapoczątkował prezes firmy – Marek Skorulski. Wraz z żoną Ewą otworzył w 2003 prywatną pracownię tomografii komputerowej, prowadzoną na terenie Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu przy ulicy Grabiszyńskiej. W 2009 roku podjęta została decyzja o rozszerzeniu działalności i przeniesieniu firmy na ulicę Krasińskiego 29.  Placówkę prowadzi Unimex sp. z o.o. , której zarząd tworzą: Marek Skorulski oraz Ewa Gliwicka Skorulska.