Wrocław: nowe usługi w CM Dolmed

0
758

Centrum Medyczne Dolmed rozszerza zakres oferowanych usług o zabiegi w zakresie okulistyki, a także o nowoczesne zabiegi ortopedyczne. W placówce otwierane są także nowe gabinety oferujące ambulatoryjne usługi specjalistyczne. Nowe usługi są wyłącznie komercyjne.

Nowe zabiegi okulistyczne dostępne są w placówce od listopada 2012 roku. Można tutaj poddać się między innymi zabiegom usuwania zaćmy, witrektomii, laseroterapii siatkówki, laseroterapii jaskry oraz iniekcje doszklistkowe.

W ramach nowych usług ortopedycznych, które będą  dostępne w ciągu najbliższych tygodni, będą zabiegi leczące zespół kanału nadgarstka, lub inaczej zespół cieśni nadgarstka (choroba powstająca w wyniku mechanicznego ucisku nerwu w zakresie nadgarstka, będącego przyczyną bólu i upośledzenia funkcji w kończynie górne).

Od niedawna w Centrum funkcjonuje także nowy gabinet hipertensjologiczny, którego celem jest profilaktyka oraz leczenie pacjentów dotkniętych nadciśnieniem tętniczym. Gabinet ten został wyposażony w nowy system ABPM do 24-godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi MOBIL-O-Graph NG z analizą komputerową przy użyciu narzędzia HMS-Client-Server Datenmanagement. Usługi świadczone w ramach tej specjalności również są komercyjne.

Dolnośląskie Centrum Medyczne Dolmed działa na rynku usług medycznych od 1977 roku.
Obecnie jest wieloprofilową, w pełni skomputeryzowaną przychodnią, zatrudniającą około 200 osób, w tym ponad 70 lekarzy różnych specjalności. Z jej usług korzysta rocznie ponad 150 tysięcy pacjentów. Placówka oferuje  usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, medycyny pracy oraz diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej.

Od kilku lat Dolmed działa jako spółka akcyjna, której udziałowcem jest samorząd województwa dolnośląskiego. Spółka planuje wejście na giełdę oraz uruchomienie nowych oddziałów zarówno we Wrocławiu jak innych miejscowościach Dolnego Śląska.