Wrocław: Practimed wygrał z Dolmedem w przetargu na usługi medycyny pracy

0
1193


Centrum Medyczne Practimed wygrało przetarg na usługi w zakresie medycyny pracy ogłoszony przez Urząd Miejski we Wrocławiu. Drugą ofertę w przetargu złożyło Dolnośląskie Centrum Medyczne Dolmed. Umowa została zawarta na 48 miesięcy.

W ramach umowy Practimed będzie wykonywał badania profilaktyczne – wstępne, okresowe i kontrolne dla pracowników Urzędu Miejskiego we Wrocławiu oraz osób odbywających tam staż.

Oferta Practimed została wybrana, ponieważ uzyskała najkorzystniejszy bilans cen oraz kryteriów pozacenowych, które były kryteriami oceny ofert zastosowanymi w postępowaniu. Oferta Practimed uzyskała 88,58 punktów w kryterium cenowym, oferta Dolmed – 81,79 punktów. W kryteriach pozacenowych Practimed otrzymał 23 punkty, Dolmed- 15. Istotnym czynnikiem było doświadczenie, za które Practimed otrzymał 8 punktów, a Dolmed- 0.

Centrum Medyczne Practimed oferuje usługi ambulatoryjne w kilkunastu poradniach, między innymi internistycznej, alergologicznej, okulistycznej, ginekologicznej, rehabilitacyjnej, chirurgicznej, dermatologicznej, diabetologicznej. Placówka prowadzi także poradnię zdrowia psychicznego dla dorosłych oraz dla dzieci i poradnię medycyny pracy. Practimed oferuje badania diagnostyczne laboratoryjne oraz obrazowe (RTG, USG, mammografia, EKG,EEG).  Prowadzi sklep ortopedyczny.

Usługi placówki są zarówno komercyjne jak i finansowane z NFZ. Kontrakt placówki z Funduszem na rok 2014 ma wartość 3 589 436,41 zł. Środki te finansują ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, rehabilitację leczniczą, opiekę psychiatryczną oraz leczenie uzależnień oraz profilaktyczne programy zdrowotne.

Practimed prowadzi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która została zarejestrowana w roku 2001. Zarząd spółki tworzy prezes Halina Wołkowińska.

Dolnośląskie Centrum Medyczne Dolmed działa na rynku usług medycznych od 1977 roku. Obecnie jest wieloprofilową, w pełni skomputeryzowaną przychodnią, zatrudniającą około 200 osób, w tym ponad 70 lekarzy różnych specjalności. Z jej usług korzysta rocznie ponad 150 tysięcy pacjentów. Placówka oferuje  usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, medycyny pracy oraz diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej. Wykonuje także zabiegi z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu medycznego, między innymi usuwanie zaćmy, endoskopowe leczenie cieśni nadgarstka, operacje przepukliny pachwinowej, laserowe operacje żylaków, skleroterapię, zabiegi proktologiczne w trybie ambulatoryjnym oraz zabiegi z zakresu medycyny estetycznej.

Usługi Centrum są zarówno komercyjne jak i finansowane przez NFZ. Kontrakt na rok 2014 ma wartość 993 tysiące złotych i dotyczy ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz profilaktycznych programów zdrowotnych.

Siedziba firmy mieści się ulicy Legnickiej 40 we Wrocławiu. Firma posiada także trzy filie świadczące usługi medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w: Miękini, Pisarzowicach oraz w Lutyni.

Od kilku lat Dolmed działa jako spółka akcyjna, której udziałowcem jest samorząd województwa dolnośląskiego. Spółka planuje wejście na giełdę oraz uruchomienie nowych oddziałów zarówno we Wrocławiu jak innych miejscowościach Dolnego Śląska.