Wszczepienie lub wymiana kardiowertera – nowe świadczenie gwarantowane

0
1075

Do konsultacji przekazany został projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, który zakłada dodanie nowych świadczeń do wykazu.

Według projektowanych zmian, jako świadczenie gwarantowane ma zostać zakwalifikowane wszczepienie lub wymiana całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora.

Wprowadzenie nowego świadczenia do wykazu to efekt oceny oraz rekomendacji prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. AOTMiT oceniła zasadność kwalifikacji tego świadczenia jako świadczenia gwarantowanego na podstawie  przeprowadzonego procesu oceny technologii medycznych oraz rekomendacji nr 43/2018 z 9 maja 2018 roku.

Resort zdrowia podkreśla, że w związku z koniecznością zapewniania wysokiej jakości przeprowadzanego zabiegu oraz ze szczególną grupą pacjentów i wysokim kosztem jednostkowego świadczenia określono szczegółowe warunki realizacji zabiegu. Obejmują one zarówno kompetencje ośrodka, w którym zabieg może być wykonany, jak i kompetencje personelu, który może go wykonać.

Kryteria kwalifikacji dla ośrodków oparto na wnioskach z publikacji naukowych i na tej podstawie zaproponowano minimalny poziom aktywności ośrodka dopuszczający do realizacji zabiegu. Biorąc pod uwagę wykonanie zabiegów implantacji w Polsce, szacuje się, że około 10 ośrodków na terenie kraju będzie mogło realizować zabieg.

Projekt rozporządzenia został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 5 listopada 2018 roku.

Uwagi do projektu można przekazywać do 27 listopada 2018 roku.