Wyniki testów komercyjnych także w systemie teleinformatycznym

0
514

24 października 2020 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające przepisy dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z epidemią. Dotyczą one między innymi badań laboratoryjnych.

Do rozporządzenia dodano przepis, z którego wynika, że medyczne laboratorium diagnostyczne wykonujące diagnostykę zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wprowadza do systemu teleinformatycznego informację o pozytywnym wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 finansowanego ze środków innych niż środki publiczne.

Do systemu wpisywane zostają także informacje o osobie, której dotyczy badanie diagnostyczne, w tym informacja o numerze telefonu do bezpośredniego kontaktu z tą osobą.

Ten przepis wejdzie w życie 5 listopada 2020 roku.

Dotychczas laboratoria wprowadzały do systemu tylko informacje o wynikach testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2 finansowanych ze środków publicznych.

Rozporządzenie mówi o zawieszeniu działalności w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, a także o tym,  że podstawą wypłaty osobie poddanej kwarantannie albo izolacji w warunkach domowych wynagrodzenia  lub świadczenia pieniężnego jest informacja w systemie.

Czytaj także: Prywatne szpitale włączają się w walkę z epidemią>>>

Do rozporządzenia dodano także przepis, że obowiązku odbycia kwarantanny nie stosuje się wobec osoby, która zakończyła  hospitalizację, odbywanie izolacji lub izolacji w warunkach domowych, z powodu stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Zgodnie z rozporządzeniem dane dotyczące osób na kwarantannie będą także dostępne dla Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Rozporządzenie weszło w życie 24 października 2020 roku, z wyjątkiem kilku punktów, które wchodzą  życie 26 października 2020 oraz 5 listopada 2020 roku.

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 23 października 2020 roku (poz. 1871).