Wysowa: dwa podmioty dopuszczone do dalszego etapu prywatyzacji

0
850

Dwa podmioty zostały dopuszczone do dalszego etapu prywatyzacji Uzdrowiska Wysowa S.A., czyli do ograniczonego badania stanu spółki i złożenia wiążących propozycji umowy. Zaproszenie Ministerstwa Skarbu Państwa dotyczy zakupu 834 250 akcji stanowiących 87,36 procent kapitału zakładowego spółki Uzdrowisko Wysowa S.A.

Do dalszego etapu prywatyzacji zostało dopuszczone Konsorcjum spółek: „PROMET” Sp. jawna W. Kubiak z siedzibą w Turku, „PROMET CARGO” Sp. z o.o. z siedzibą w Słubicach, „PROMET Trans” Sp. z o.o. z siedzibą w Turku, „TUR-TRANS-GAPSA” Sp. jawna z siedzibą w Dzierżąznem. Drugim wybranym oferentem jest Nałęczowskie Towarzystwo Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Nałęczowie.

Poza tym oferty w sprawie zakupu uzdrowiska Wysowa złożyło także oraz Europejskie Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne „Lotos” sp. z o.o. z siedzibą w Rabce – Zdroju. oraz PCZ S.A., który już w roku 2011 był zainteresowany nabyciem udziałów spółki. Wówczas jednak nie osiągnięto porozumienia ze związkami zawodowymi w sprawie pakietu socjalnego.
Nałęczowskie Towarzystwo Inwestycyjne kupiło już udziały w spółkach Uzdrowisko Iwonicz S.A., Konstancin Zdrój sp. z o.o. oraz Kamień Pomorski.

Uzdrowisko Wysowa oferuje leczenie chorób układu trawiennego, dróg oddechowych, układu moczowego, układu kostno-stawowego. Oferuje wczasy wypoczynkowe, wczasy lecznicze, w tym między innymi turnusy dla diabetyków oraz dla osób dializowanych. Uzdrowisko oferuje zarówno usługi finansowane przez NFZ jak i komercyjne. Wartość kontraktu w roku 2012 wynosi ponad 5 mln zł.