Wysowa: PCZ ponownie zainteresowane zakupem uzdrowiska

0
936


Cztery oferty wpłynęły na zaproszenie Ministerstwa Skarbu Państwa w sprawie zakupu 834 250 akcji stanowiących 87,36 procent kapitału zakładowego spółki Uzdrowisko Wysowa S.A. Jednym z oferentów jest PCZ S.A., który już w ubiegłym roku złożył w tej sprawie ofertę. Wówczas jednak nie osiągnięto porozumienia ze związkami zawodowymi w sprawie pakietu socjalnego.

Poza tym oferty złożyło także Konsorcjum spółek: „PROMET” Sp. jawna W. Kubiak z siedzibą w Turku, „PROMET CARGO” Sp. z o.o. z siedzibą w Słubicach, „PROMET Trans” Sp. z o.o. z siedzibą w Turku, „TUR-TRANS-GAPSA” Sp. jawna z siedzibą w Dzierżąznem, Nałęczowskie Towarzystwo Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Nałęczowie oraz Europejskie Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne „Lotos” Sp. z o.o. z siedzibą w Rabce – Zdroju.

Polski Holding Medyczny PCZ składa się z 11 podmiotów. Posiada 5 NZOZ-ów, w tym 4 szpitale, 4 sanatoria, 6 przychodni, pogotowie ratunkowe, laboratorium diagnostyczne oraz świadczy usługi dla 350 000 pacjentów rocznie. Funkcję zarządczą i właścicielską pełni PCZ S.A., która promuje kilka marek handlowych, jedną z nich jest PCZ Polskie Uzdrowisko. PCZ kupił w lipcu 2011 roku Uzdrowisko Przerzeczyn za 3,3 mln zł.

Nałęczowskie Towarzystwo Inwestycyjne działa w imieniu i na rzecz Uzdrowiska Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych reprezentowanym przez BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.. Towarzystwo kupiło już udziały w spółkach Uzdrowisko Iwonicz S.A., Konstancin Zdrój sp. z o.o. oraz Kamień Pomorski.

Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne Lotos Sp. z o.o. mieści się w Rabce Zdroju. Centrum jest zainteresowane także zakupem udziałów spółek Uzdrowisko Horyniec Sp. z o.o. oraz Uzdrowisko Rabka.

Uzdrowisko Wysowa oferuje leczenie chorób układu trawiennego, dróg oddechowych, układu moczowego, układu kostno-stawowego. Oferuje wczasy wypoczynkowe, wczasy lecznicze, w tym między innymi turnusy dla diabetyków oraz dla osób dializowanych. Uzdrowisko oferuje zarówno usługi finansowane przez NFZ jak i komercyjne. Wartość kontraktu w roku 2012 wynosi ponad 5 mln zł.