Wzrasta liczba wniosków w sprawie zdarzeń medycznych

0
1021

Do Komisji Wojewódzkich wpłynęło  49 wniosków dotyczących odszkodowań z tytułu zdarzeń medycznych. 32 są aktualnie rozpatrywane, 17 wniosków wpłynęły w ciągu ostatnich dwóch tygodni.

– Pozostałe wnioski, które zostały złożone, nie spełniły obowiązujących wymogów, czyli albo były nieopłacone albo dotyczyły zdarzeń sprzed 1 stycznia 2012 roku, kiedy to weszła w życie ustawa umożliwiająca tego typu roszczenia – poinformował Piotr Warczyński, dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia. – Liczba wniosków wzrasta w ostatnich tygodniach.

W porównaniu do sytuacji w innych krajach jest to jednak bardzo niewiele. Na przykład w USA koszty zdarzeń niepożądanych są szacowane na poziomie od 4 do 20 miliardów dolarów, w zależności od roku badania. Według badań szwedzkich 12 procent pacjentów przyjmowanych do szpitala doświadcza zdarzeń niepożądanych.

W Polsce Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 28 kwietnia 2011 roku nakłada na szpitale obowiązek wykupienia polisy z tytułu ubezpieczenia od zdarzeń medycznych. Ustawa przewiduje przyspieszony tryb dochodzenia odszkodowania przed specjalnie powołanymi w tym celu komisjami wojewódzkimi, brak konieczności udowadniania błędu, a jedynie dowiedzenie doznanej szkody. Kwota roszczenia jest ograniczona do 100 tys. zł w przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta oraz 300 tys. zł w przypadku śmierci pacjenta.

W projekcie założeń z marcia 2012 dotyczących zmian w ustawie Ministerstwo Zdrowia zaproponowało zniesienie obligatoryjności ubezpieczenia. Sprzeciwiła się temu Komisja Nadzoru Finansowego.