Wzrastają zobowiązania szpitali i instytutów

0
1076


W III kwartale 2012 roku zobowiązania szpitali publicznych i instytutów badawczych wynosiły 10 915,4 mln zł. Zobowiązania wymagalne miały wartość 2 929,4 mln zł. W stosunku do III kwartału roku 2011 nastąpił wzrost zobowiązań wymagalnych tych placówek o 14 procent.

Najwięcej zobowiązań ogółem zanotowały placówki podlegające samorządom wojewódzkim, było to w sumie 4 130,6  mln zł. Na drugim miejscu znalazły się placówki podlegające samorządom miejskich i powiatowym, które wygenerowały 3 525,6 mln zł zobowiązań. Zobowiązania szpitali klinicznych podlegających uczelniom medycznym wyniosły w III kwartale 2012 roku 1 969,5 mln zł, a instytutów badawczych – 735,5 mln zł.

Szpitale podlagające ministerstwom (Ministerstwu Zdrowia, Ministerstwu Obrony Narodowej oraz Ministerstwu Spraw Wewnętrznych) zanotowały w sumie 496,5 mln zł zobowiązań.

Według danych Ministerstwa Zdrowia, w III kwartale roku 2012 największy wzrost zobowiązań w stosunku do III kwartału 2011 roku zanotowały instytuty badawcze, szpitale kliniczne oraz szpitale podlagające Ministerstwu Zdrowia. Zobowiązania wymagalne wszystkich szpitali wzrosły o 23 procent, największy wzrost – o 44 procent dotyczył placówek podlegających samorządom wojewódzkim oraz instytutów badawczych.