Żagiel Med: kampania edukacyjo-społeczna

0
747


Spółka Żagiel Med, prowadząca w Lublinie szpital i przychodnie, realizuje kampanię edukacyjno-społeczną „Mam prawo”, której celem jest promowanie edukacji zdrowotnej oraz świadomości w zakresie praw pacjenta. Kampania jest skierowana do mieszkańców Lubelszczyzny.

Hasła kampanii: Masz prawo wiedzieć wszystko, Masz prawo czuć się komfortowo, Masz prawo oczekiwać życzliwości, Masz prawo być traktowany z godnością, Masz prawo żądać szacunku, skupiają się na wartościach zaczerpniętych z Karty Praw Pacjenta. Akcja ma na celu podniesienie świadomości mieszkańców regionu w zakresie praw pacjenta oraz postaw prozdrowotnych. Jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, 42% spośród przebadanej grupy 1004 osób nie wie, że prawa pacjenta w ogóle istnieją. Tylko 38% spośród tych, którzy słyszeli o prawach pacjenta – czyli zaledwie 19% wszystkich badanych – potrafi jakiekolwiek wymienić. Aż 76% respondentów chciałoby się dowiedzieć więcej o przysługujących im prawach.

Kampania rozpoczyna się w czerwcu 2013 roku i potrwa przez najbliższe miesiące. Całe przedsięwzięcie zostanie zakończone i podsumowane we wrześniu 2013. 1 czerwca kampanię „Masz prawo” zainaugurowała akcja teaserowa z wykorzystaniem outdooru (tablic wielkoformatowych) ulokowanych w miejscach na terenie Lublina. Na bilbordach pojawiło się hasło „Masz prawo …” jako intrygujące odkrycie tylko pierwszej części haseł odnoszących się do poszczególnych wartości kampanii. 12 czerwca na tych samych bilbordach odkryto pełne hasła kampanii.

W ramach kampanii uruchomiony zostanie również profil Żagiel Med na Facebooku, odnoszący się między innymi do wartości poruszanych w karcie pacjenta, europejskiej karcie praw pacjenta oraz do edukacji zdrowotnej oraz systemu ochrony zdrowia. Na kolejne miesiące przygotowano audycje radiowe o charakterze edukacyjno-społecznym oraz poradnikowym, w których zabiorą głos eksperci z dziedziny medycyny.  W letnich miesiącach zostaną przygotowane oraz przeprowadzone warsztaty skierowane do rodziców poświęcone pierwszej pomocy dzieciom. Kampania „Masz prawo” będzie również angażować najmłodszych. Uczniowie wybranych lubelskich szkół podstawowych będą mogli wziąć udział w konkursie plastycznym, w którym przedstawią czym dla nich są główne wartości promowane w kampanii, czyli komfort, szacunek, wiedza, życzliwości oraz godność.

Żagiel Med. prowadzi w Lublinie trzy placówki: przy ulicy Tetmajera 21, gdzie działa szpital z przychodnią, oraz przy ulicach – Onyksowej 12 oraz Zana 32 A, gdzie działają jednostki ambulatoryjne. Placówki Żagiel Med oferują usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, konsultacje specjalistyczne, diagnostykę, medycynę pracy i usługi szpitalne. Spółka Żagiel Med należy do Lubelskiej Grupy Kapitałowej CRH Żagiel.