Zakończyło się pierwsze badanie wynagrodzeń w sektorze opieki medycznej

0
789

Zakończyło się pierwsze badanie wynagrodzeń w sektorze opieki medycznej, realizowane przez niezależną firmę doradczą Hay Group, pod patronatem Pracodawców Medycyny Prywatnej, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych oraz Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Raport z badania – dostępny dla uczestników – okazał się wartościowym źródłem informacji i niezwykle cennym narzędziem w pracy placówek.

Badania płacowe oraz przygotowywane na ich podstawie raporty płacowe są niezastąpionym źródłem informacji na temat wynagrodzeń oraz świadczeń dodatkowych w sektorze. Pomagają zwiększać efektywność systemu zarządzania kapitałem ludzkim i opierać politykę wynagrodzeń na rzetelnych danych rynkowych. Umożliwiają także osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na rynku i zatrzymanie najlepszych pracowników.

W ciągu ostatnich lat obserwowaliśmy duże zmiany na rynku wynagrodzeń, których zasięg objął również sektor opieki medycznej. Potrzeba rzetelnej informacji na temat wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych personelu medycznego w Polsce stała się początkiem dedykowanego badania wynagrodzeń, które zostało zrealizowane przez firmę Hay Group,
– Idea badania płacowego w sektorze medycznym była bardzo interesująca. Mieliśmy nadzieję, że na udział w badaniu zdecyduje się więcej firm, co pozwoli na dokładniejsze porówanie wynagrodzeń w placówkach podobnego rodzaju. Liczymy, że inicjatywa będzie kontynuowana i do udziału w badaniu dołączą kolejne placówki  – podkreśla jeden z uczestników badania reprezentujący publiczną placówkę medyczną.

W badaniu udział wzięło 15 firm, dostarczając dane dotyczące wynagrodzeń 12.814 zatrudnionych osób. Ponad 60 procent zatrudnionych jest w oparciu o umowy cywilno-prawne. Pozostali w oparciu o umowy o pracę. W badanej grupie znalazł się zarówno personel administracyjny, lekarze i specjaliści, personel medyczny oraz  osoby zajmujące stanowiska menedżerskie.

– Przeprowadzone badanie wynagrodzeń w sektorze opieki medycznej jest wartościowym narzędziem pozwalającym na porównanie danych rynkowych z praktykami wewnątrz firmy. Wspiera podejmowane decyzje dotyczące kształtowania polityki wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach ujętych w badaniu. Mam nadzieję, że badanie będzie kontynuowanie w kolejnych latach i będzie gromadziło coraz więcej uczestników, jednocześnie owocując wymianą dobrych praktyk wewnątrz naszego sektora –  podkreśliła pani Małgorzata Cichowicz, kierownik ds. wynagrodzeń i benefitów,reprezentująca firmę Medicover.

Z raportu wynika, że większość firm (71 procent) nie przeprowadza regularnych, cyklicznych zmian wynagrodzeń. Wśród placówek, które przeprowadzają jednak podwyżki, dominuje przeprowadzanie  ich co trzy lata, lub w dłuższych cyklach. W większości placówek (57 procent) nie istnieje jedna, spójna formalna polityka personalna.

Czynniki, które determinują podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego to chęć zapewnienia spójności na podobnych stanowiskach, indywidualne osiągnięcia pracowników oraz konkurencyjność rynku.  Tylko w 20 procentach placówek stanowiska zarządzające (przychodnia, szpital) są zajmowane przez osoby z kwalifikacjami medycznymi.

Średnia liczba zaplanowanych wizyt pacjentów do konsultacji w godzinie to 4. Najwięcej godzin konsultacji przeprowadzają lekarze medycyny rodzinnej i interniści.

Projekt związany z badaniem i publikacją raportu zakończyło spotkanie podsumowujące dla wszystkich uczestników. Jeden z uczestników badania reprezentujący placówkę publiczną podkreśla:  – Spotkanie podsumowujące badanie płacowe w sektorze było cennym doświadczeniem. Zobaczyliśmy, że zarówno placówki medyczne z sektora państwowego, jak i prywatnego, mają w pewnych obszarach wiele wspólnego. Mamy nadzieję, że spotkanie okaże się zalążkiem do naszej współpracy i wymienie doświadczeń zawodowych.

Wartość badania i nadzieję na dalszą współpracę i wymianę doświadczeń w sektorze podkreśliła również Dorota Sawicz – dyrektor personalny Grupy Lux Med.
– Grupa Lux Med z dużym zainteresowaniem podeszła do projektu badania wynagrodzeń w sektorze medycznym. Polityka wynagrodzeń jest dla nas jednym z najważniejszych instrumentów zarządzania firmą. Dzięki Hay Group,  badanie wynagrodzeń zostało przeprowadzone zgodnie z najlepszymi światowymi i polskimi praktykami w zakresie raportów placowych. Metodologia Hay Group i organizacja badania  zapewniła wszystkim uczestnikom pełną poufność przekazywanych danych o wynagrodzeniach oraz rzetelność i obiektywizm uzyskanych w raporcie informacji. Cieszę się, że udało się zrealizować tak profesjonalne badanie płacowe w sektorze medycznym i wierzę, że podejmiemy  kolejne wspólne działania w obszarze polityki wynagrodzeń w naszej branży – powiedziała Dorota Sawicz.

Dziękujemy wszystkim placówkom za udział w badaniu. Osoby, których interesują dodatkowe kwestie, bądź mają pytania odnośnie raportu, proszone są o kontakt na adres: raport_medyczny@haygroup.com