Żary: Szpital na Wyspie otworzył nowoczesną salę zabiegową

0
935

Szpital Na Wyspie w Żarach na początku lipca 2013 oddał do użytku nowoczesną salę porodów zabiegowych przy oddziale ginekologiczno-położniczym. Inwestycja ta jest częścią realizowanego od 2012 roku planu konsolidacji, połączonej z gruntowną modernizacją, oddziałów zabiegowych i intensywnej terapii w pawilonie nr 2 szpitala.

Całość inwestycji, której koszt wyniósł 600 tysięcy złotych, została sfinansowana ze środków własnych szpitala.

Sala wraz z zapleczem, jako część bloku porodowego znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie sal porodowych, dzięki czemu niezbędne zabiegi mogą być wykonywane szybciej i bezpieczniej dla pacjentek. Sala spełnia rygorystyczne wymogi techniczne i sanitarne pod względem czystości i wentylacji. Wyposażona jest w system filtrów i klimatyzację z nawiewem laminarnym nad polem operacyjnym.

Szpital na Wyspie ma 280 łóżek na oddziałach interny, pediatrii, chirurgii, na oddziale ginekologiczno-położniczym, noworodkowym, intensywnej terapii oraz geriatrycznym. Prowadzi też w Lubsku zakład opiekuńczo leczniczy i zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, oba na 53 miejsca.

Placówka posiada na rok 2013 kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w wysokości 22 049 010,80 zł. Środki te przeznaczone są na finansowanie usług w zakresie leczenie szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej, świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych oraz profilaktycznych programów zdrowotnych.

Szpital na Wyspie od 2002 roku jest prowadzony przez spółkę Powiatowe Centrum Usługowe sp. z o.o. ze 100-procentowym udziałem powiatu. Kapitał zakładowy tworzy ma wartość 8 557 tys. zł. Zgromadzenie wspólników tworzy zarząd powiatu. Prezesem spółki jest Wiesław Olszański.