Żary: szpital ograniczył działalność poradni

0
884

NZOZ Szpital na Wyspie w Żarach zakończył działalność poradni reumatologicznej i poradni neurologii dziecięcej w Lubsku oraz poradni alergologicznej. Decyzja ta była spowodowana zmianami w kontraktowaniu przez NFZ świadczeń medycznych.

Zmiany dotyczą dostępności poradni, które według nowych przepisów muszą być czynne 4 dni w tygodniu, zarówno w godzinach popołudniowych jak i do południa. W przypadku poradni, które zakończyły działalność, nie było to możliwe, ze względu na niewielkie zainteresowanie ze strony pacjentów (w przypadku reumatologii i neurologii) jak i braku lekarzy, którzy byliby dostępni przez wymaganą liczbę dni (w przypadku alergologii).

Wartość kontraktu placówki z NFZ na rok 2012 wynosi 21 045 107,50 zł. Umowa dotyczy świadczeń w zakresie leczenia szpitalnego, na które przeznaczone jest 16 194 866,80 zł, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej, profilaktycznych programów zdrowotnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych. W roku 2011 kontrakt miał wartość 20 684 277,24 zł.

NZOZ Szpital na Wyspie od 2002 roku jest prowadzony przez spółkę Powiatowe Centrum Usługowe sp. z o.o. ze 100-procentowym udziałem powiatu. Kapitał zakładowy tworzy ma wartość 8 557 tys. zł. Zgromadzenie wspólników tworzy zarząd powiatu. Prezesem spółki jest Wiesław Olszański.

Szpital ma 280 łóżek na oddziałach interny, pediatrii, chirurgii, na oddziale ginekologiczno-położniczym, noworodkowym, intensywnej terapii oraz geriatrycznym. Prowadzi też w Lubsku zakład opiekuńczo leczniczy i zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, oba na 53 miejsca. Od kilku lat szpital prowadzi inwestycje związane z modernizacją placówki. W trakcie są modernizacje oddziałów i bloku operacyjnego. W planach jest także rozbudowa. Inwestycje są dofinansowane ze środków unijnych.