Zarządzanie jakością jest kluczem do skutecznej opieki

0
2108

Robert MołdachRobert Mołdach
Pracodawcy Medycyny Prywatnej

Jak można się spodziewać, przyszły system finansowania świadczeń będzie tworzył preferencje dla podmiotów oferujących opiekę zintegrowaną, kompleksową oraz cechującą się najwyższą jakością. O ile w dwu pierwszych obszarach można mieć pewne wyobrażenie co do kształtu nadchodzących rozwiązań, o tyle w kwestii jakości pojawia się wiele znaków zapytania.

Kto ma oceniać jakość faktycznej opieki? Nie chodzi tu o akredytację, czy inny standard certyfikacji, bo ten tworzy tylko fundament dla jakości. Jej faktyczny wymiar może być zgoła odmienny. Pojawiający się w przeszłości pomysł, aby ocenę jakości oprzeć o ankiety pacjentów należy traktować z ostrożnością, jeśli nie z dystansem. Ochrona zdrowia potrzebuje mierników obiektywnych i nie budzących wątpliwości, jeśli mają mieć wpływ na dystrybucję wielomiliardowego budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia. Należy ich poszukiwać w pomiarze ilości zakażeń szpitalnych, powikłań, zużycia jednostek krwi, readmisji i temu podobnych parametrów. Konieczne jest wprowadzenie transparentnego systemu, który dane te będzie gromadził i przetwarzał na potrzeby benchmarkingu operacyjnego szpitali i rankingu konkursowego Funduszu.

Zarządzanie tak rozumianą jakością jest kluczem do skutecznej opieki, ograniczenia kosztów leczenia i podniesienia satysfakcji pacjentów. Stoję na stanowisku, że jednym z najważniejszych katalizatorów działań pro-jakościowych powinna być mądrze wdrażana innowacja. Nie chodzi tu o każdą nowinkę technologiczną, bo ta niekoniecznie pozytywnie wpływa na ekonomikę ochrony zdrowia. Chodzi o taki wybór rozwiązań innowacyjnych, które faktycznie ograniczą ilość zakażeń i sumaryczny koszt opieki. Dostrzegając wpływ innowacji na jakość opieki zdrowotnej, Pracodawcy Medycyny Prywatnej we współpracy z Pracodawcami RP, podjęli inicjatywę utworzenia Forum Innowacji i Jakości w Ochronie Zdrowia. Forum stawia sobie dwa zasadnicze cele – wzmocnienie roli i miejsca w systemie ochrony zdrowia podmiotów promujących jakość opieki medycznej dzięki innowacjom oraz podniesienie jakości opieki nad pacjentem. Oba mają kluczowe znacznie w formułowaniu na poziomie regionalnym strategii współpracy Funduszu ze świadczeniodawcami. Zapraszamy do współpracy w ramach Forum partnerów technologicznych i poszerzenia działającej już grupy inicjatywnej.

Robert Mołdach
Koordynator Forum
r.moldach@pracodawcyrp.pl