Zarządzenie sprawie leczenia szpitalnego

0
858

22 listopada 2011 ukazało się zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, które do wprowadza zmiany dotyczące warunków udzielania świadczeń w zakresie leczenia szpitalnego. Zarządzenie to nie dotyczy chirurgii jednego dnia, która będzie przedmiotem osobnego zarządzenia.

Zarządzenie Nr 87/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 listopada 2011 roku zmienia zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne (Zarządzenie Nr 72/2011/DSOZ z dnia 20 października 2011 roku). Zmiany dotyczą głównie warunków udzielania świadczeń w zakresie kardiochirurgii, neurochirurgii oraz ginekologii i położnictwa. Dokonane zmiany są dokonane w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2011.

Zarządzenie to nie odnosi się do leczenia szpitalnego w trybie jednego dnia. Określenia „chirurgia jednego dnia” zostały usunięte z kilku punktów tego dokumentu. Chirurgia jednego dnia będzie bowiem przedmiotem osobnego zarządzenia, które obecnie jest opracowywane.
– Na razie trudno powiedzieć, kiedy będzie gotowe, prace trwają – mówi Andrzej Troszyński, rzecznik prasowy NFZ.

Zarządzenie umożliwi ogłoszenie konkursów na te świadczenia w zakresie chirurgii jednego dnia. Na podstawie pisma wysłanego przez prezesa NFZ do oddziałów wojewódzkich Funduszu umowy kontrakty w zakresie chirurgii jednego dnia wygasają z dniem 1 stycznia 2012 roku.