Zasada pomocniczości w inwestycjach medycznych

0
868

Adam Rozwadowski, prezes zarządu Centrum Medycznego Enel-Med

Zasada pomocniczości państwa, samorządu terytorialnego opiera się na założeniu, że zadania które mogą być realizowane przez osoby (przedsiębiorców, organizacje społeczne, kościelne etc) nie powinny być realizowane ze środków publicznych przez państwo czy samorządy. Powinno obowiązywać hasło -„Tyle uspołecznienia ile potrzeba”.

Pomoc ma polegać na wspieraniu, tam gdzie jest to potrzebne, a nie na zastępowaniu przedsiębiorczości. Dotyczy to także rynku medycznego. Budowa infrastruktury medycznej nie musi być realizowana przez państwo. Ona również może powstawać dzięki inwestycjom realizowanym przez prywatnych inwestorów. Dzięki zastosowaniu zasady pomocniczości państwo oszczędza posiadane środki, prywatni inwestorzy mogą też zniwelować zadłużenie państwa, dzięki temu, że angażują prywatne środki na cele publiczne.

Pierwszym krokiem do prywatyzacji rynku medycznego jest komercjalizacja placówek. Jednak tworzenie szpitalnych spółek automatycznie nie rozwiązuje wszystkich problemów. Ostatnie wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli w szpitalach przekształconych w spółki pokazały, że ponad połowa z tych placówek ma złe wyniki finansowe. W wielu przypadkach przekształconymi szpitalami zarządzają te same osoby, dlatego niewiele się w nich zmienia. Jest to krok w dobrym kierunku i powinien być realizowany po to jednak, żeby źle zarządzane i zadłużone placówki prywatyzować .