Zdalna autoryzacja wyniku badań przedłużona o 4 miesiące

0
458

20 listopada 2020 weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia dopuszczające zdalną autoryzację wyniku badań w zakresie diagnostyki laboratoryjnej wykonanych metodą automatyczną, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych. Przepis ten straci moc po upływie czterech miesięcy od dnia wejścia w życie.

Zdalna autoryzacja jest dopuszczona w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Warunkiem dopuszczalności zdalnej autoryzacji wyniku badania jest obecność w laboratorium co najmniej jednego diagnosty laboratoryjnego, który nadzoruje proces analityczny (nie dotyczy to pracowni serologii lub pracowni immunologii transfuzjologicznej).

Czytaj także: Mobilne punkty pobrań – tymczasowy czy trwały element systemu opieki medycznej?>>>

Osoba dokonująca zdalnej autoryzacji wyniku badania stosuje kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany,  podpis osobisty albo sposób potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępny w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 19 listopada 2020 roku (poz. 2042).