Zgromadzenie Ogólne Pracodawców Medycyny Prywatnej – we wrześniu 2020

0
64

Zarząd Pracodawców Medycyny Prywatnej poinformował, że Zgromadzenie Ogólne członków związku odbędzie się 15 września 2020 roku. Taki termin został ustalony, ponieważ aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące stanu epidemii nie przewidują możliwości zorganizowania takiego spotkania.

Zorganizowanie zebrania wbrew obowiązującym zakazom jest zagrożone karą aresztu lub grzywny – wynika to z art. 52 kodeksu wykroczeń.

Zarząd przypomina także, że terminy sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego, zostały określone odpowiednio w art. 52 ust. 1   oraz w art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości i w tym przypadku Związek jest traktowany tak jak każda inna jednostka.

Czytaj także: Pracodawcy Medycyny Prywatnej powołali Forum Szpitali>>>

Poza tym zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z 31 marca 2020 roku, w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, par. 3 ust. 4, zostały przedłużone o 3 miesiące dla jednostek nie objętych nadzorem KNF-u.

Wynika z tego, że termin na sporządzenie sprawozdania finansowego został przedłużony do 30 czerwca 2020 roku, a termin na zatwierdzenie przez Zgromadzenie Ogólne tego sprawozdania został przedłużony do 30 września 2020 roku.

Oznacza to, że Zgromadzenie Ogólne Pracodawców Medycyny Prywatnej może się odbyć również we wrześniu 2020 roku – bez narażania się na zarzut naruszenia zakazu organizowania zgromadzeń i zebrań wynikający z choćby z rozporządzenia Rady Ministrów z 4 maja 2020 roku.