Zielona Góra: Aldemed wprowadził nowe badania

0
802


Centrum Medyczne Aldemed rozszerzyło zakres oferowanych badań diagnostycznych  o badania Holter RR(ciśnieniowy) oraz biopsję prostaty. Badanie holterowskie jest wyłącznie komercyjne. Jego koszt wynosi 70 zł.

Biopsję prostaty można zrobić prywatnie, wówczas koszt wynosi 700 zł, lub w ramach środków z Narodowego Funduszu Zdrowia, po otrzymaniu skierowania od lekarza z Centrum Aldemed.

Holter RR (ciśnieniowy) jest urządzeniem, które pozwala badać ciśnienie tętnicze pacjenta przez całą dobę, w trakcie różnych aktywności a także w czasie snu. Wskazania do wykonania holtera ciśnieniowego to kontrola skuteczności leczonego nadciśnienia, diagnostyka nadciśnienia nocnego (występującego tylko w nocy) oraz diagnostyka nadciśnienia „białego fartucha” (występuje tylko w gabinecie lekarskim, a poza nim u chorego nie stwierdza się podwyższonych wartości ciśnienia).

Biopsja prostaty  to badanie, w trakcie którego pobiera się materiał do badania mikroskopowego. Pobrane wycinki prostaty służą do rozpoznania bądź wykluczenia raka gruczołu krokowego.

Aldemed prowadzi dwie placówki w Zielonej Górze. Główna siedziba Centrum mieści się przy ulicy Niepodległości. W filii Zastal, przy ulicy Towarowej 20, działa szpital. Aldemed oferuje usługi szpitalne, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, stomatologię, rehabilitację i diagnostykę, a także podstawową opiekę zdrowotną, którą obejmuje obecnie ponad 24 tysiące pacjentów.