Zielona Góra: nowa placówka Aldemed otwarta

0
1137

15 lipca 2016 roku odbyło się otwarcie nowej placówki Aldemed Centrum Medyczne Filia Śląskie. W towarzystwie zaproszonych gości oraz pracowników dyrektor Ryszard Szcząchor uroczyście przeciął wstęgę rozpoczynając tym samym pracę placówki.

18 lipca 2016 w nowej filii przyjęcia rozpoczął lekarz rodzinny oraz pediatra do których można składać deklaracje. Pacjenci na miejscu mogą korzystać z gabinetu zabiegowego, gabinetu szczepień oraz punktu pobrań krwi.

Deklaracje  składać można również do pielęgniarki środowiskowej oraz położnej środowiskowej. Personel służy pomocą w rejestracji do specjalistów w pozostałych placówkach Aldemed działających przy ulicy Towarowej oraz przy Alei Niepodległości. Placówka zapowiada rozszerzenie działalności o poradnie specjalistyczne: neurologiczną, ginekologiczną, urologiczną, a także o zabiegi rehabilitacyjne i pomoc logopedy.
 


Poza  nowo otwartą filią Aldemed prowadzi dwie placówki w Zielonej Górze. Główna siedziba Centrum mieści się przy ulicy Niepodległości. W filii Zastal, przy ulicy Towarowej 20, działają poradnie specjalistyczne, pracownie diagnostyczne, dział rehabilitacji oraz szpital. Aldemed oferuje usługi szpitalne w trybie jednego dnia, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, stomatologię, rehabilitację i diagnostykę, a także podstawową opiekę zdrowotną, którą obejmuje obecnie ponad 27 tysięcy pacjentów.

Pod koniec roku 2016 Aldemed zapowiada otwarcie jeszcze jednej placówki w Zielonej Górze.

W lutym 2016 Centrum Medyczne Aldemed obchodziło 20-lecie działalności.