Zielona Góra: umowa Aldemed z NFZ w zakresie okulistyki

0
315

Centrum Medyczne Aldemed z Zielonej Góry podpisało z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę na wykonywanie iniekcji doszklistkowych w ramach Programu lekowego leczenia neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD). Wartość kontraktu do końca 2018 roku wynosi 48 788 zł.

Dotychczas świadczenia te były udzielane komercyjnie. Koszt zabiegu wynosił 1300 zł.

AMD –zwyrodnienie plamki żółtej to przewlekła, postępująca choroba oczu, występująca u osób po 50. roku życia. W jej wyniku dochodzi do uszkodzenia siatkówki, szczególnie jej części centralnej – plamki żółtej, co prowadzi do pogorszenia, ubytków, a niejednokrotnie całkowitej utraty widzenia centralnego, a w konsekwencji do ślepoty.

W leczeniu AMD stosowane są wewnątrzgałkowe iniekcje anty-VEGF (hamujące działanie czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego). Lek w pełni przenika przez wszystkie warstwy siatkówki, docierając w ten sposób do tkanki docelowej. Jest bardzo szybko przyswajany przez organizm, a jego działanie polega na blokowaniu czynnika stymulującego organizm do produkcji nieprawidłowych naczyń.

Zabieg podania leku przeprowadzany jest na sali operacyjnej w warunkach pełnej aseptyki. Po rozszerzeniu źrenicy i znieczuleniu gałki ocznej lek jest wstrzykiwany do ciała szklistego. Po około godzinie od podania leku pacjent może udać się do domu.

Cały kontrakt Centrum Aldemed z NFZ ma wartość ponad 9 mln zł. Środki te przeznaczone są także na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, rehabilitację leczniczą oraz leczenie stomatologiczne. Aldemed oferuje także podstawową opiekę zdrowotną, którą obejmuje ponad 27 tysięcy pacjentów.

Aldemed prowadzi trzy placówki w Zielonej Górze. Główna siedziba Centrum mieści się przy ulicy Niepodległości. W filii Zastal, przy ulicy Towarowej 20, działają poradnie specjalistyczne, pracownie diagnostyczne, dział rehabilitacji oraz szpital. Najnowsza przychodnia Aldemed została otwarta w lipcu 2016 na Osiedlu Śląskim.

W 2016 roku Centrum Medyczne Aldemed obchodziło 20-lecie działalności.