Zmiana nazwy Związku

0
1048

Walne zgromadzenie Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia – Medycyna Prywatna podjęło uchwałę o zmianie nazwy Związku na Pracodawcy Medycyny Prywatnej.

W dn. 19.04.2011 r. Walne Zgromadzenie OZPPSZ podjęło uchwałę o zmianie nazwy związku na Pracodawcy Medycyny Prywatnej. „Nazwa ta lepiej odpowiada wizerunkowi Związku i akcentuje nasze wsparcie dla nowoczesnej linii programowej Pracodawców RP” – powiedziała Anna Rulkiewicz, prezes zarządu Związku. Związek liczy obecnie 31 członków, wśród których znajdują się liderzy rynku pracowniczych programów zdrowotnych, spółki giełdowe oraz lokalni pracodawcy ochrony zdrowia, stanowiący ważne ogniwo w systemie zdrowia publicznego. Pracodawcy Medycyny Prywatnej obejmują opieką zdrowotną ponad 2,5 mln pacjentów, zatrudniają ok. 25.000 pracowników, a skumulowana wartość świadczonych usług medycznych przekracza 1,5 mld zł rocznie.