Zmiana planu finansowego NFZ: są środki na sfinansowanie leczenia za granicą

0
1004


Narodowy Funduszu Zdrowia opublikował zarządzenie, które zmienia plan finansowy  Funduszu na rok 2014. W nowym planie 305 934 zł z rezerwy na świadczenia opieki zdrowotnej i refundację leków zostanie przeznaczone na sfinansowanie świadczeń w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej.

Zmiana planu finansowego NFZ umożliwia starania pacjentów o zwrot kosztów poniesionych na świadczenia medyczne za granicą.

Zmiany w planie Funduszu dotyczą także  przeznaczenia 381 tys. zł na zwiększone koszty administracyjne, czyli koszty wynagrodzeń oraz koszty ubezpieczenia społecznego i innych świadczeń.  Środki na ten cel będą pochodziły z rezerwy określonej jako „pozostałe koszty”.

Według  aktualnego planu finansowego NFZ przychody Funduszu w roku 2014 mają wartość 66 909 138 zł, a koszty ogółem – 68 165 435 zł. Wynik finansowy netto to strata w wysokości 1 256 297 zł.