Zmiana ustawy niezgodna ze standardami państwa prawa

0
1302


Katarzyna Czajka, prezes Falck Medycyna

Zadośćuczynienie przez Ministra Zdrowia postulatom wysuwanym przez publiczne szpitale i pogotowia ratunkowe, a tym samym dokonanie szybkiej nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym będzie niezgodne ze standardami europejskiego, demokratycznego państwa prawa.

Utrzymanie i wydłużenie okresu przejściowego w zakresie możliwości obsady karetki pogotowia ratunkowego specjalistycznej „S” lekarzami specjalności nie będących powiązanymi z ratowaniem życia i zdrowia ludzkiego, w ramach medycyny ratunkowej, nastąpi ze szkodą dla pacjentów korzystających ze świadczeń ratownictwa medycznego.

Prywatny podmiot leczniczy Falck Medycyna spółka z o.o. udzielając świadczeń ratownictwa medycznego w kilkudziesięciu miejscach w Polsce nie korzystał, nie korzysta i nie będzie korzystał z lekarzy specjalności nie będących powiązanymi z ratowaniem życia i zdrowia ludzkiego, w ramach medycyny ratunkowej.

Falck Medycyna we wszystkich miejscach, w których publiczne szpitale i pogotowia ratunkowe nie są w stanie dostosować, od dnia 1 stycznia 2013 roku, swojej działalności do obowiązujących przepisów  i zapewnić lekarzy medycyny ratunkowej lub też lekarzy posiadających specjalizację lub tytuł specjalisty albo takich, którzy ukończyli co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii, zapewni odpowiedni personel medyczny i jest gotowa, po zapewnieniu odpowiedniego czasu na przygotowania organizacyjne, logistyczne i rejestracyjne, udzielać świadczeń ratownictwa medycznego zgodnie z przepisami ustawy  o Państwowym Ratownictwie medycznym bez konieczności jej nowelizacji.

W obecnej sytuacji,  to właśnie podmioty publiczne mieniące się strażnikami jakości świadczeń ratownictwa medycznego dążą do obniżenia tej jakości przez zgłaszanie postulatów utrzymania przepisów przejściowych, które są niekorzystne dla pacjentów, a także dążą do zatrzymania procedur konkursowych (przetargów), co ma im umożliwić przygotowanie się do konkursu ofert (przetargów), które odbędą się w późniejszych terminach.